Roman Betka

Efektívne
procesy

Meno:

Roman Betka

Misia:

Odbremeniť firmy od zbytočných činností,
dať im priestor, kde môžu riešiť to, čo naozaj potrebujú.

Schopnosti:

Zefektívnenie
pracovných procesov

Zachránení:

Žilinská Teplárenská, a.s.
a ďalší

Úspešní nemusia pracovať veľa. Stačí, ak pracujú správne.

Dobre nastavené procesy dokážu firmám zarobiť viac peňazí a ušetriť pritom čas. Roman Betka so svojim tímom pomáha zlepšovať pracovné postupy v podnikoch, ktoré to už vedia.

Ako sa dá zlepšiť spôsob ako to vo firme funguje? V akých situáciách viete procesy vylepšiť vy?

Predstavte si, že máte podnik, v ktorom potrebujete napríklad doplniť novú linku. Projekt zadáte rôznym ľuďom z rôznych oddelení, ktorí na ňom budú pracovať nejaký čas. Títo ľudia budú v rámci projektu vytvárať dokumenty, generovať úlohy, neskôr kontrolovať ich plnenie, či plánovať si spoločný kalendár. Našim riešením je portál, ktorý dokáže vygenerovať ideálny pracovný priestor, v ktorom si ľudia môžu zdieľať všetku potrebnú dokumentáciu, môžu spolu komunikovať a mať celý projekt, takpovediac, pod palcom.

O aký portál ide?

SharePoint od Microsoftu, ktorý je našim dlhoročným partnerom. Je to portálové riešenie označované ako dokument a content manažment. Primárne slúži na zdieľanie informácií medzi ľuďmi.

Čo všetko dokáže? Ako mi vo firme reálne pomôže?

Portál umožňuje vytváranie tzv. dokumentových knižníc, zdielať si kalendáre, vytvárať diskusné fóra, v ktorých pracovné tímy vedia jednoducho a hlavne rýchlo prediskutovať jednotlivé časti projektov. Vytvárať úlohy a notifikácie pre jednotlivých členov projektu a vytvárať aj presné pracovné postupy (workflow). Vhodnou kombináciou týchto vlastností je možné vytvoriť prakticky ľubovoľnú podnikovú agendu od rezervácie zasadačiek cez evidenciu vozidiel, alebo zaškolenie BOZP pre nových zamestnancov až po komplexné riadenie projektov či obstarávania. Takto získané dáta je možné ďalej využiť napr. aj v spolupráci s inými kooperujúcimi systémami vo firme.

Každá firma však pracuje iným spôsobom a na iných projektoch.

Formu portálu modelujeme presne podľa požiadaviek zákazníka. Pokiaľ sú jeho požiadavky nad rámec funkcionality produktu, tak ich jednoducho doprogramujeme podľa konkrétnych predstáv.
A v tom práve spočíva krása SharePointu. Čo tam nie je doprogramujeme.

Koľko pracovných skupín sa dá v rámci SharePointu založiť?

Prakticky neobmedzene. Pre jednotlivé projekty si môžu používatelia zakladať svoje pracovné priestory priebežne. Portál neslúži iba na to, že ho raz urobíme a potom už funguje bez zmeny. Je dynamický, ako procesy vo firme. Pre každý účel, ktorý podnik potrebuje, sa dá zriadiť vlastný prispôsobený pracovný priestor.

Nie všetci sú možno fanúšikmi technologických pomôcok a aplikácií. Aké náročné je používanie tohoto portálu?

Zaškolený používateľ si všetko nakonfiguruje na pár klikov. Prípadne, ak v podniku nie sú takíto zdatní ľudia, urobíme to my. Firmy buď zaškoľujeme na používanie portálu, alebo priamo implementujeme a všetko ponastavujeme my.

Dá sa teda povedať, že po vašej návšteve má firma s nastavením procesov pokoj?

Práca s dátami nikdy nie je jednorazová vec. Je to trvalý proces, pretože vývoj vnútropodnikových procesov prebieha neustále. Osadenstvo manažmentu a jednotlivých oddelení sa mení, firma žije a žijú teda aj procesy. Neustále je potrebné niečo prispôsobovať a zlepšovať. Aby to celé dávalo zmysel. A v tom má SharePoint obrovskú výhodu. Ak firma požaduje nejaké zmeny, jednoducho ich do produktu vložíme.

Pre koho je takéto riešenie zaujímavé?

Pre každú firmu, ktorá si chce urobiť v dokumentoch a procesoch poriadok, či už je to malý tím alebo veľká spoločnosť. A tu prichádzajú na rad aplikácie ako SharePoint, ktoré si viete navyše prispôsobovať. Klientom ho ponúkame radi, pretože je to skutočne praktická vec, ktorá firme ušetrí čas a reálne zlepší pracovné postupy.

Ostatní špecialisti

Jozef Bača

Infraštruktúra
IT

Meno:

Jozef Bača

Misia:

Zabrániť strate dát,
udržiavať systémy vo forme

Schopnosti:

Ovláda databázy
diskové polia, cloudové riešenia

Zachránení:

Raven, a.s.,
Medirex Servis, s.r.o.,
OTP Banka Slovensko, a.s.,
Lesy SR, š.p.,
Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.,
Nafta, a.s.

Viac
Radoslav Bendík

Ochrana
dát

Meno:

Radoslav Bendík

Misia:

Chrániť firemné dáta
a nastaviť systémy správne

Schopnosti:

Návrh úložísk
a zálohovania

Zachránení:

Lesy SR,
Úrad Vlády SR,
a mnoho ďalších

Viac
Daniel Danaj
Firemná
bezpečnosť

Meno:

Daniel Danaj

Misia:

Bezpečnosť firiem
a ich majetku

Schopnosti:

Komplexné zabezpečenie
IT štruktúry

Zachránení:

Mestský úrad Rajec,
ELMAX Žilina
a mnoho ďalších

Viac
Ľubomír Michalov

Optimalizácia
tlače

Meno:

Ľubomír Michalov

Misia:

Ušetriť firmám
náklady na tlač

Schopnosti:

Manažovanie
tlačového prostredia

Zachránení:

Košický Samosprávny Kraj, Pôdohospodárska Platobná Agentúra a mnoho ďalších

Viac