Radoslav Bendík

Ochrana
dát

Meno:

Radoslav Bendík

Misia:

Chrániť firemné dáta
a nastaviť systémy správne

Schopnosti:

Návrh úložísk
a zálohovania

Zachránení:

Lesy SR,
Úrad Vlády SR,
a mnoho ďalších

Pri IT systémoch je najdôležitejšie nájsť ten správny balans

Pre svojich klientov hľadá riešenia, ktoré pokryjú všetko, čo firma potrebuje a nestoja zbytočne veľa peňazí. Nájsť takéto riešenie je podľa neho skutočným umením, ktoré neovláda každý.

S akými systémami dokážete svojim klientom pomôcť? Čo všetko im nastavujete?

Zákazníci dnes systémy väčšinou už majú. Problém je, že tieto systémy sú pomalé, ich prevádzka stojí veľa peňazí alebo sú jednoducho zastarané. Našou úlohou je aktualizovať takéto systémy, aby spĺňali požiadavky, ktoré má klient dnes. Okrem toho sa venujeme aj novým technológiám ako je analytika, cloud...

Cloud sa dnes skloňuje pomerne často. Prečo?

Doteraz to bolo tak, že zákazníci si kupovali servery, hardvéry, diskové polia a všetko mali u seba. Dnes sa to viac presúva do režimu, kedy sa o tieto veci starajú väčšie firmy, u ktorých si zákazníci kupujú výkon alebo kapacitu. A my musíme celé riešenie vymyslieť tak, aby boli spokojní.

Od čoho záleží, kde by mal mať človek uložené svoje dáta?

Jedna vec je, koľko máte dát. U malého zákazníka, ktorý ma tri servery a štyri aplikácie sa to celé dá spravovať pomerne jednoducho v porovnaní napríklad s bankou, kde majú desiatky systémov, robia vlastný vývoj, z každej aplikácie majú tri kópie. Bežný disk, ktorý si kúpite, má okolo jedného terabajtu. Veľkí klienti majú dáta v objeme tisícov až desať-tisícov terabajtov. Takže podľa toho sa potom rozhodujeme, kam tie dáta uložíme. Potom sú tu ale samozrejme aj rôzne preferencie klientov. Tí odvážnejší využívajú zálohovanie cez internetové pripojenia – do cloudu. Takéto zálohovanie však nemusí byť ideálne pre veľkých klientov s veľkými objemami dát, pretože to stojí veľa peňazí a zálohovanie môže dlho trvať.

Prečo je dôležité mať správne uložené a zálohované dáta? Nepripisuje sa tomu zbytočne veľká pozornosť?

Stalo sa nám, že zamestnancovi nášho klienta prišiel email, ktorý zašifroval celej firme dáta. A práve vtedy prichádza na rad záloha. Ak ju máte, dáta sa z nej dajú vytiahnuť ešte nezašifrované. Keď máte zálohu bokom odloženú, dostanete sa k svojim dátam, aj keď vás napadne takýto vírus, ktorý je dnes pomerne častý.

Potrebujem mať dáta zálohované, aj keď mám dostatočnú ochranu proti vírusom?

Bezpečnostné softvéry tvoria len prvú líniu bezpečnosti. Neochránia vás napríklad pred hardvérovou poruchou. To znamená, že môžete byť výborne chránený pred vírusmi, ale keď vám praskne trúbka od klimatizácie a pokazí niekoľko zariadení, nič vám nebude fungovať. Preto je dobré mať zálohy a mať ich navyše uložené niekde inde, nie hneď pri serveri, kde vám beží primárny systém. Tieto zálohy tvoria ďalšiu líniu zabezpečenia.

Ako je to v slovenských firmách? Majú tieto veci v poriadku?

Vo väčších firmách s týmto nie je problém, dávajú si pozor. V menších firmách, ktoré tiež pokrývame, je to horšie. My na to upozorňujeme stále... Nesprávne zálohovanie totiž môže mať katastrofálne následky. Môžete prísť o 10 rokov práce. Strata niektorých dát môže firmu dokonca aj položiť.

Prečo by mali firmy nechať tieto záležitosti práve na vás?

Robíme to už naozaj dlho. Venujeme sa tomu full-time, čo je rozdiel oproti prevádzkovým IT špecialistom, ktorí riešia aj rôzne iné problémy a nemajú možno až toľko času, aby sa hlbšie venovali novým technológiám. My máme prehľad o viacerých platformách. Vieme lepšie vybrať a poradiť, máme poznatky z iných firiem, v ktorých sme už boli. Zákazník sa venuje iba svojmu systému a potom sa často stáva, že jeho pohľad je skreslený. My máme odstup a skúsenosti, vidíme aj širšie súvislosti, preto dokážeme vybrať vhodnú platformu a systémy správne nasadiť. V tom je aj to naše umenie. Vymyslieť rozumné riešenie, aby ochrana bola dostatočná, ale nie prehnaná.

Ostatní špecialisti

Jozef Bača

Infraštruktúra
IT

Meno:

Jozef Bača

Misia:

Zabrániť strate dát,
udržiavať systémy vo forme

Schopnosti:

Ovláda databázy
diskové polia, cloudové riešenia

Zachránení:

Raven, a.s.,
Medirex Servis, s.r.o.,
OTP Banka Slovensko, a.s.,
Lesy SR, š.p.,
Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.,
Nafta, a.s.

Viac
Roman Betka

Efektívne
procesy

Meno:

Roman Betka

Misia:

Odbremeniť firmy od zbytočných činností,
dať im priestor, kde môžu riešiť to, čo naozaj potrebujú.

Schopnosti:

Zefektívnenie
pracovných procesov

Zachránení:

Žilinská Teplárenská, a.s.
a ďalší

Viac
Daniel Danaj
Firemná
bezpečnosť

Meno:

Daniel Danaj

Misia:

Bezpečnosť firiem
a ich majetku

Schopnosti:

Komplexné zabezpečenie
IT štruktúry

Zachránení:

Mestský úrad Rajec,
ELMAX Žilina
a mnoho ďalších

Viac
Ľubomír Michalov

Optimalizácia
tlače

Meno:

Ľubomír Michalov

Misia:

Ušetriť firmám
náklady na tlač

Schopnosti:

Manažovanie
tlačového prostredia

Zachránení:

Košický Samosprávny Kraj, Pôdohospodárska Platobná Agentúra a mnoho ďalších

Viac