Jozef Bača

Infraštruktúra
IT

Meno:

Jozef Bača

Misia:

Zabrániť strate dát,
udržiavať systémy vo forme

Schopnosti:

Ovláda databázy
diskové polia, cloudové riešenia

Zachránení:

Raven, a.s.,
Medirex Servis, s.r.o.,
OTP Banka Slovensko, a.s.,
Lesy SR, š.p.,
Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.,
Nafta, a.s.

Pre Jozefa Baču je starostlivosť o IT infraštruktúru ako hygiena. Venuje sa jej každý deň.

Náplň jeho práce sa vraj nedá vysvetliť jednou, dvoma ani troma vetami. Ovláda technológie, ktoré sú pre mnohých ťažké aj vysloviť a orientuje sa na poli hardvéru aj softvéru. Samovzdelávanie je prirodzenou súčasťou jeho práce rovnako ako káva. Ak sa stane, že si s niečím nevie rady, jednoducho sa obráti na jedného z množstva partnerov, s ktorými AutoCont spolupracuje.

Čo je vašou úlohou? Na čo sa v IT špecializujete?

Každý máme určitým spôsobom oddelené role v zmysle iná technológia, pretože portfólio firmy je pomerne široké. Ja v rámci technológií primárne zastrešujem databázy od Microsoftu, diskové polia od spoločnosti Hewlett Packard Enterprise, niekoľko zálohovacích produktov, Dataprotector, Veeam... Trendom posledných troch až piatich rokoch je nástup cloudových riešení, ktorým sa tiež venujem a následne s nimi zoznamujem našich zákazníkov.

Ktorá zo spomínaných oblastí je momentálne najviac „hot“?

Zákazníkov pribúda, a stále viac z nich rieši odbornú tému, ktorá je zastrešená pod názvom „disaster recovery“ - tento proces by mal zabezpečiť to, že ak nastane požiar, potopa, alebo akákoľvek nepredvídaná udalosť, zákazník bude mať možnosť v inej lokalite infraštruktúru oživiť a fungovať ďalej bez toho, aby sa zastavili firemné procesy.

Sú obavy z takýchto pohrôm opodstatnené? Má zmysel sa nimi zaoberať?

Samozrejme, neprichádza k tomu často. Sú to výnimočné udalosti, ale nie nepravdepodobné. Už sme sa stretli s tým, že klientovi prasklo kúrenie a vytieklo do serverovne. Tie škody neboli také, že by centrum prestalo fungovať, ale to je len otázka náhody. Táto téma je aktuálna pre akéhokoľvek IT administrátora, lebo ak už k niečomu dôjde, všetko padá na jeho hlavu. Ak sa zastavia obchodné procesy, má to dopad na celú firmu. A každá firma si vie veľmi rýchlo spočítať, koľko by ju stálo keby nemohla nejaký čas fungovať naplno, či už vyrábať, obsluhovať svojich klientov, vystavovať faktúry...

IT je oblasť, ktorá sa neustále mení. Môžeme hovoriť o nejakom trende, ktorý vládne teraz?

Súčasný trend je taký, že za posledných päť rokov dochádza k transformácii celého IT priestoru, pribudol cloud, ktorý je dnes už dostatočne technologicky vyspelý na to, aby tam reálne mohol zákazník umiestniť všetky svoje dáta.
To neznamená, že ich odovzdáva nejakej tretej strane, znamená to len toľko, že sú hostované niekde inde a, samozrejme, zákazník si stále vie držať nad nimi kontrolu ako vlastník dát. Dokonca je zodpovedný za to, aké dáta tam dáva.

Pre koho sú cloudové riešenia zaujímavé? Môže ich využiť hocikto na akýkoľvek obsah?

Všetko závisí od typu dát, ako sa k dátam pristupuje. Existuje rad parametrov, ktoré musí technik z našej strany aj technik a manažment zo strany zákazníka prejsť a identifikovať, a až potom povedať, či je to oportunita pre cloud alebo nie. Niektoré cloud riešenia sú pripravené uchovávať najcitlivejšie dáta. Stačí si pozrieť zoznam certifikácií o informačnej bezpečnosti.

Môže sa teda stať, že zákazník sa sám rozhodne pre cloudové riešenie, aj keď v skutočnosti je preňho vhodné niečo iné. S akými IT zlozvykmi sa ešte stretávate pri svojej práci? Kde robíme vo vzťahu k počítačom chyby?

Typickým príkladom IT zlozvyku je stav, kedy nie je pravidelne udržiavaná infraštruktúra. Zákazníci majú taký konzervatívny prístup, držia sa pravidla, že pokiaľ systém funguje, tak sa ho netreba dotýkať. Ten systém potom môže niekedy vypáliť tak, že infraštruktúra jedného dňa prestane fungovať. Je potrebné dbať na pravidelnú údržbu a mať systémy pod kontrolou. Pracujeme v oblasti, ktorá sa neustále inovuje. Nestojíme na tradičných prístupoch.

Ako často je vhodné starať sa o túto infraštruktúru? Aké zásady treba vo všeobecnosti dodržiavať?

Ja si myslím, že zdravá starostlivosť o systémy prebieha na dennej báze. Našťastie nám v tom už pomáhajú sofistikované programy, ktoré na problémy upozorňujú. Okrem tejto práce by v hľadáčiku každého človeka od fachu mali byť upozornenia od výrobcu na opravy a záplaty, ktoré potom aplikuje zvyčajne na mesačnej báze, no to môže byť výrobcom stanovené aj inak. U operačných systémov to tak v podstate funguje. Špecialitou a nočnou morou adminov sú tzv. emergency opravy, kedy sa zistí bezpečnostná diera, a tá sa musí okamžite riešiť.

Podporuje vás firma v tom, aby ste boli v obraze? Máte k dispozícii nejaké školenia?

V AutoConte máme obrovské možnosti vzdelávania. Webináre, semináre... Ono je to tak, že možností je viac než času (smiech). Niektoré sú samozrejme povinné, aby spoločnosť mala akreditáciu v hlavných oblastiach. Potom sú oblasti rozvojové, kde je vzdelávanie na dobrovoľnej báze, sami si môžeme povedať, o čo by sme mali záujem, čo by sme potrebovali. Podpora od firmy je v tomto naozaj veľká.

Prečo by si klient mal na spoluprácu vybrať práve AutoCont?

Ja si osobne myslím, že je na každom, aby si spoluprácu vyskúšal. Je to o tom, ako sa spolupracuje, komunikuje... Naši zákazníci to poznajú zo zásahov, vidia, že interne fungujeme, že vieme vzniknutý problém vyriešiť. Nikto, samozrejme, nevie všetko. Dôležité je, že máme za sebou ďalších kolegov, že sú za nami partnerstvá s výrobcami hardvéru aj softvéru a s nimi môžeme problém vyriešiť.

Povedali by ste o sebe, že ste typický IT-čkár? Čo máte s týmto obrazom spoločné? V čom ste, naopak, iný?

Pod typickým IT človekom si ja predstavujem dedikovaného človeka, ktorý ma pod palcom všetky systémy vo firme a tak povediac vládne celému IT mikrosvetu. Ak by mal byť odborníkom v každej oblasti, musel by vynájsť spôsob ako prežiť bez spánku a bez víkendov. Ja mám zvyčajne rolu poradcu, prípadne niekoho kto rieši problém, ktorý si už vyžaduje hlbokú znalosť konkrétneho produktu. Keďže mám produkt nasadený niekoľkokrát, viem využiť skúsenosti u iných zákazníkov. Dáva mi to priestor na špecializáciu. Inak je to práca ako každá iná, akurát sa stretávame s iným spektrom problémov ako iné profesie, preto nám ľudia mimo odboru občas nerozumejú.

Bez ktorej technológie si neviete život predstaviť? Ktorej by ste sa dokázali vzdať?

Bolo by to ťažké bez webového vyhľadávača, možno ste nepočuli, ale 99% problémov a otázok, riešime zadaním do vyhľadávača. V zásade vidím v technológiách najmä pozitíva, môžem ale polemizovať nakoľko je čas strávený na sociálnych sieťach zmysluplný, a do akej miery je označenie sociálna sieť zodpovedajúce. Sociálny kontakt predsa nie je o sledovaní telefónu.

Je pravda, že IT špecialisti sú zväčša introverti? Ako to vyzerá vo vašej kancelárii?

Ale áno, na takú dôkladnú a zodpovednú prácu sú skôr predurčené introvertné typy ľudí. Vyžaduje to veľa pozornosti a sústredenia, malé preklepy môžu spôsobiť veľké pohromy. Ale nie je to pravidlo, aj my sa vieme baviť. V kancelárii sa stretávame len čas od času, pretože sme väčšinou v teréne u zákazníkov.

Ostatní špecialisti

Radoslav Bendík

Ochrana
dát

Meno:

Radoslav Bendík

Misia:

Chrániť firemné dáta
a nastaviť systémy správne

Schopnosti:

Návrh úložísk
a zálohovania

Zachránení:

Lesy SR,
Úrad Vlády SR,
a mnoho ďalších

Viac
Roman Betka

Efektívne
procesy

Meno:

Roman Betka

Misia:

Odbremeniť firmy od zbytočných činností,
dať im priestor, kde môžu riešiť to, čo naozaj potrebujú.

Schopnosti:

Zefektívnenie
pracovných procesov

Zachránení:

Žilinská Teplárenská, a.s.
a ďalší

Viac
Daniel Danaj
Firemná
bezpečnosť

Meno:

Daniel Danaj

Misia:

Bezpečnosť firiem
a ich majetku

Schopnosti:

Komplexné zabezpečenie
IT štruktúry

Zachránení:

Mestský úrad Rajec,
ELMAX Žilina
a mnoho ďalších

Viac
Ľubomír Michalov

Optimalizácia
tlače

Meno:

Ľubomír Michalov

Misia:

Ušetriť firmám
náklady na tlač

Schopnosti:

Manažovanie
tlačového prostredia

Zachránení:

Košický Samosprávny Kraj, Pôdohospodárska Platobná Agentúra a mnoho ďalších

Viac